PROCES

KONCEPCJA

Pierwsza faza każdego etapu produkcji. Nowe narzędzia treningowe powstają głównie na bazie ścisłej współpracy naszego zespołu konstruktorów, zawodowych sportowców i doświadczonych trenerów. Pomysły dotyczące nowych sprzętów przychodzą także od końcowych użytkowników, których opinie analizujemy z taką samą uwagą jak wnioski ekspertów.

PROJEKTOWANIE
KONSTRUKCYJNE

Nowe rozwiązanie jest tworzone przez naszych inżynierów w wirtualnej rzeczywistości za pomocą oprogramowania Autodesk Inventor. Wygenerowane w ten sposób precyzyjne modele sprzętów poddawane są serii symulacji i testów wytrzymałościowych, aby wszechstronnie zanalizować  i zaplanować odporność na największe możliwe przeciążenia.

DESIGN

Nowe osiągnięcia technologii stawiają wyzwania i otwierają możliwości, które wykorzystuje na co dzień nasz Dział Projektowy podnosząc standardy ergonomii i wykonania naszych produktów. Chcemy, aby nasz sprzęt był funkcjonalny i jednocześnie pełen charakteru.

MATERIAŁY

By utrzymać najwyższe standardy, korzystamy jedynie z surowców pochodzących z Unii Europejskiej. Bliska współpraca przy wdrożeniu produktu między naszymi inżynierami oraz projektantami sprawia, że zastosowane w produkcji materiały znajdują trwałą i atrakcyjną formę.

PROTOTYPOWANIE

Wszystkie produkty Inhuman Gear przechodzą przez szereg faz prototypowania. W niektórych przypadkach trwa to nawet wiele miesięcy. Uważamy, że tylko w ten  sposób nasz sprzęt jest jednocześnie bezpieczny i niezawodny.

TESTY

Zanim produkt zostanie wprowadzony do produkcji seryjnej przechodzi rygorystyczną kontrolę. Sprzęt wysyłamy do wybranych przez nas zawodowych sportowców, aby zbadać ich zdanie na temat nowych rozwiązań. Ich opinie mają dla nas kluczowe znaczenie i mają ogromny wpływ na ostateczny kształt wdrażanego produktu.